Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Fysioterapi

Ice Power kylande gel för fysioterapi

Ice Power är ett läkemedelsfritt alternativ för muskel- och ledvärk. Användning av Ice Power är en del av fysioterapin som tillsamnnas med eventuella läkemedel kan förbättra rehabilteringsresultatet väsentligt.
Verknings effekten av Ice Power baserar sig på menthol och eteriska oljor, vilka sänkar hudtemperaturen ca 7º C. Nyligen identifierades menthol (CMR1) reseptorns starkar effekt. Denna reseptor hör till de temperaturreglerande reseptorerna. Genom menthol –reseptorns effekt riktas även till djupare vävnader och på så sättet begränsar skadeytan. Ansamling av vävnadsvätska och blod minskar, vilken förhindrar svullnad. Ju tidigare Ice Power kylgel används, desto bättre är resultatet. Ice Power kylgel behandling är lätt att genomföra regelbundet och dess effekt är långvarig

Ice Power kylande gel effekt är vetenskaplig bevisad. Det minskar smärta och påskyndar tillfriskande av mjukvävnads skador. Studie av kylgel utförades i Kuopio universitet i samarbete med universitetssjukhuset i Tammerfors, Helsingfors och Åbo. Olavi Airaksinen ledde studien, där Ice Power deltog. En förkortad version av studien har publicerat bl.a. i American Academy of physical Medicine & Rehabilitation.
Kliniska studien bevisade att Ice Power kylgel börjar att verka direkt vid hudkontakt och regelbunden användning lindrade smärtan till hälften, på 1 vecka.

  • Behandling av nacke och skuldra kan intensifieras och behandlingstiden kan kortas vid behandling med Ice Power gel. Vid behandling av inflammation med ultraljud inom fysioterapin kan Ice Power ersätta ultraljudsgel. Patienten kan enkelt själv använda Ice Power vid behov.
  • Vid behandling av arbetsrelaterade muskel- och ledvärk är Ice Power lätt och effektiv att använda för eget vård på jobbet och hemma.
  • Reumatisk värk kan försvåra och begränsa livet. Daglig användning av Ice Power gelen smärtlindrar och patienten kan på ett bättre sätt tillgodogöra sig fysioterapi och därmed förbättras rörelrseförmågan.
  • Användning av Ice Power vid kontrakturer, som uppkommit efter stroke eller frakturer, är en effektiv kylbehandlingsmetod i kombination med fysioterapi. Ice Power ökar ROM (rörelseförmågan) i leder och är muskelavslappnande.
  • Ice Power är utmärkt att använda vid post-operativ vård. Kyl Gelen minskar väsentligt uppkommen svullnad och gör rehabiliteringen fullständigt möjligt redan från början.
  • Då Ice Power är läkemedelsfri passar den bra även för havande och ammande kvinnor vid behandling av ländryggssmärta och svullnad i benen.
  • Barns växtvärk kan förbyggas och behandlas med Ice Power, vilket ökar blodcirkulationen och lindrar därmed värken.
  • Vid akut trauma, som sträckning, bristning, idrottskad och blåmärke är användning av Ice Power kylgel effektiv. Kan användas såväl proffessionellt och för egen vård. Tillsammans med kylkompress får man temperaturfall under en längre period, vilket påskyndar tillfrisknad.